Arhiv 2010/2011‎ > ‎

1,2,3 in seskok se naredi

NOSILEC:  Bojan Skok, Helena Konšak

IZHODIŠČA ZA DELAVNICO:

Ustrezna in pravočasna telesna aktivnost otroka je nenadomestljiva v kasnejših obdobjih odraščanja in razvoja. Primerna vadba predstavlja otroku možnost za skladen telesni in duševni razvoj, priložnost za sprostitev, druženje z vrstniki in spoznavanje samega sebe ter svojih sposobnosti. Z zgodnjo telesno vadbo in igro tako omogočamo razvoj pozitivnega odnosa do svojega telesa in s tem do zdravega načina življenja. Vse to pa posamezniku predstavlja dobro popotnico za aktiven in zdrav način preživljanja prostega časa tudi v kasnejših obdobjih življenja.

KDAJ SE DOBIMO:

13. 01. 2011 ob 17.00


TEMA SREČANJA:

Gibanje je igra

KAJ BOMO DELALI :

Spoznali naravne oblike gibanja.

Igrali družabne in elementarne igre.

 
 
                                                                                                         


 
 
 


Comments