4. srečanje: Ali me poznaš?

NOSILCI: Romana Čuješ, Mladen Tancer

IZHODIŠČA ZA DELAVNICO:

Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi bil polega poznavanja temeljnih pojmov sposoben reševati probleme in odkrivati naravo na logičen in znanstven način. Pri nekaterih naših srečanjih bo otrok razvijal čutila, predvsem vid in tip in odkrival ter spoznaval lastnosti snovi.

KDAJ SE DOBIMO:

10. 02. 2010 ob 17.00

KAJ BOMO DELALI :

Opazovali in sledili  poskusom.

Samostojno izvajali  poskuse.

Uprabljali različna čutila.
Comments