1. srečanje: Gibanje je igra

NOSILEC:  Miha Fijauž

IZHODIŠČA ZA DELAVNICO:

Ustrezna in pravočasna telesna aktivnost otroka je nenadomestljiva v kasnejših obdobjih odraščanja in razvoja. Primerna vadba predstavlja otroku možnost za skladen telesni in duševni razvoj, priložnost za sprostitev, druženje z vrstniki in spoznavanje samega sebe ter svojih sposobnosti. Z zgodnjo telesno vadbo in igro tako omogočamo razvoj pozitivnega odnosa do svojega telesa in s tem do zdravega načina življenja. Vse to pa posamezniku predstavlja dobro popotnico za aktiven in zdrav način preživljanja prostega časa tudi v kasnejših obdobjih življenja.

KDAJ SE DOBIMO:

02. 12. 2009 ob 17.00

KAJ BOMO DELALI :

Spoznali naravne oblike gibanja.

Igrali družabne in elementarne igre.

Comments